Wednesday, October 28, 2009

Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Malaysia.

Artikel oleh Valen Khor(digunakan dengan kebenaran)

Majlis Peguam Malaysia merupakan satu-satunya badan bukan kerajaan di dunia yang memberikan khidmat guaman percuma kepada golongan masyarakat yang kurang berkemampuan tanpa mendapat sebarang tajaan atau sokongan kewangan daripada pihak kerajaan. Setiap peguamcara dan peguambela berdaftar dimestikan mencarum sejumlah wang sebanyak RM100 untuk Tabung Bantuan Guaman setiap tahun bagi membolehkan mereka memperbaharui Sijil Amal Tahunan.

Minggu Kesedaran Undang-Undang Kebangsaan merupakan salah satu aktiviti kepentingan awam Majlis Peguam yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kebangsaan Bantuan Guaman Majlis Peguam Malaysia. Pelancaran Minggu Kesedaran Undang-Undang Kebangsaan tahun ini akan dilancarkan di Sungai Petani, Kedah. Pada peringkat negeri pula, Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) yang beroperasi di Wisma Kraftangan, Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur merupakan salah satu Pusat Bantuan Guaman yang paling sibuk dengan pelbagai jenis perkhidmatan dan aktiviti kesedaran. Perkhidmatan guaman pada asalnya hanya tertumpu dalam memberikan nasihat guaman dan representasi guaman kepada mereka yang tidak berupaya untuk melantik peguam. Walau bagaimanapun, bidang khidmat Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam telah diperluaskan kepada kes-kes kepentingan awam seperti isu-isu peneroka dan representasi guaman dalam tangkapan beramai-ramai.

Walaupun terdapatnya perkhidmatan guaman disediakan oleh Majlis Peguam kepada mereka yang memerlukan, akan tetapi kebanyakan ahli masyarakat tidak menyedari akan kewujudannya. Meskipun ada golongan yang mempunyai pengetahuan bahawa terdapatnya perkhidmatan tersebut, ada di antara mereka tidak mengetahui tempat dan cara untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jawatankuasa Kebangsaan Bantuan Guaman Majlis Peguam menyedari akan hakikat ini, akan tetapi publisiti yang melebih-lebih tidak semestinya memanfaatkan semua ahli masyarakat yang memerlukan bantuan guaman tersebut. Ini adalah kerana setiap Pusat Bantuan Guaman di negeri-negeri yang berlainan berfungsi dengan bergantung kepada caruman RM100 daripada ahli-ahli Majlis Peguam. Dengan peruntukan kewangan yang terhad, Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam tidak berupaya untuk mengendalikan bilangan kes yang terlampau banyak. Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam tidak ingin memberikan harapan kosong kepada mereka yang datang ke pusat-pusat bantuan guaman mendaftarkan kes mereka tetapi tidak diperuntukkan peguam untuk mengendalikan kesnya.

Keadaan ini menjadi semakin serius apabila badan kehakiman Malaysia memperkenalkan sistem ?fast track? dan mengeluarkan pekeliling supaya penangguhan kes tidak akan diizinkan kecuali dalam keadaan terdesak dan/ atau berkecuali. Pegawai-pegawai kehakiman kini tidak membenarkan penangguhan kes meskipun dalam keadaan di mana tertuduh tidak diwakili oleh peguam dan seterusnya memberi arahan supaya tertuduh membela diri tanpa representasi sekiranya dia masih gagal mendapatkan perkhidmatan guaman di tarikh sebutan akan datang. Dalam keadaan sebegini, sekiranya Pusat Bantuan Guaman mendaftarkan kesemua kes tetapi gagal mendapatkan peguam untuk mewakili anakguam-anakguam tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh mahkamah, maka mereka terpaksa mengendalikan kes itu atas usaha dirinya tanpa representasi guaman. Sekiranya hal sedemikian berlaku, ia bagaikan satu janji kosong yang diberi oleh Pusat Bantuan Guaman dan seterusnya memudaratkan kepentingan anakguam tersebut kerana hak asasinya untuk mendapatkan representasi guaman telah dinafikan.

Oleh kerana ramainya orang yang memohon untuk bantuan guaman dan kekurangan peguam, Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam terpaksa menetapkan satu ujian kemampuan untuk menentusahkan mereka yang memang daripada golongan berpendapatan rendah sebelum kes mereka diterima supaya bilangan kes yang didaftarkan tidak melebihi keupayaan pusat bantuan guaman untuk memperuntukkan peguam kepada anakguam. Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam sering mengalami kesukaran dalam mendapatkan peguam sukarelawan untuk mengendalikan kes-kes yang didaftarkan. Hal ini kerana peguam-peguam sukarelawan yang mengendalikan kes-kes daripada Pusat Bantuan Guaman tidak dibayar sebarang yuran dan ada kalanya terpaksa membelanjakan wang dari saku dirinya untuk menampung kos pengangkutan.

Sekiranya diberikan peruntukan kewangan yang lebih banyak, sememangnya Majlis Peguam amat berharap dapat membantu lebih ramai orang yang tidak berupaya untuk mendapatkan representasi guaman. Akan tetapi, usaha-usaha Majlis Peguam untuk mendapatkan tajaan kewangan daripada pihak kerajaan dan usaha-usaha lain seperti yuran pemfailan bagi kes-kes Pusat Bantuan Guaman dikecualikan masih belum mendapat apa-apa respon positif daripada pihak-pihak yang sepatutnya bertanggungjawab.

Ramai yang sering tertanya-tanya adakah bantuan guaman itu hanya satu isu amal/ kebajikan semata-mata atau ia adalah hak asasi manusia. Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak seseorang itu untuk diberikan represenatasi guaman atas pilihan dirinya. Oleh itu, bantuan guaman kepada mereka yang tidak berupaya untuk melantik peguam sendiri adalah satu hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama pihak kerajaan dan bukan tanggungjawab Majlis Peguam semata-mata.

Apabila Majlis Peguam kekurangan peruntukan kewangan dan peguam sukarelawan, maka ia tidak dapat menampung bilangan kes-kes yang semakin meningkat kian hari dan terpaksa menolak permohonan mereka yang datang untuk mendapatkan bantuan ataupun gagal memperuntukkan peguam baginya meskipun kesnya telah lama didaftarkan. Seterusnya ahli masyarakat terutamanya mereka yang kurang berupaya dan/ atau mereka yang berpendapatan rendah masih menghadapi kesukaran untuk mendapatkan akses kepada keadilan meskipun terdapatnya Perkhidmatan Bantuan Guaman. Keadaan sebegini menjadikan bantuan guaman itu seolah-olah sekadar satu peragaan kosmetik yang tidak memanfaatkan golongan masyarakat yang kurang berupaya.

Apakah erti bantuan guaman dan di manakah bantuan guaman sekiranya badan yang memperuntukkan khidmat tersebut dengan sendirinya tidak mampu mengendalikan permintaan yang kian meningkat? Apakah ini semata-mata tanggungjawab sosial dan/ atau statutori Majlis Peguam sebagai satu badan statutori yang ditubuhkan di bawah Legal Profession Act? Sudah semestinya ia bukan hanya merupakan tanggungjawab Majlis Peguam semata-mata. Bantuan Guaman itu merupakan satu hak asasi manusia. Oleh itu, kerajaan negeri dan kerajaan pusat harus bersama-sama memikul tanggungjawab untuk memelihara hak asasi manusia terhadap representasi guaman yang dijamin oleh peruntukan Perlembagaan Persekutuan melalui penajaan kewangan untuk menyokong usaha Majlis Peguam dalam memastikan setiap orang diberi akses kepada keadilan terutamanya apabila Biro Bantuan Guaman yang dikendalikan oleh pihak kerajaan tidak memberikan bantuan guaman kepada mereka yang terlibat dalam kes jenayah. Kita harus sentiasa mengingati prinsip perundangan bahawa seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikannya bersalah. Oleh itu, representasi guaman harus dijamin supaya tertuduh didakwa dalam satu prosiding yang adil dan sekiranya dia tidak mampu untuk melantik peguam, maka bantuan guaman mesti diberikan kepadanya supaya akses kepada keadilan terjamin.

Atas matlamat untuk memastikan setiap insan di Negara ini diberi akses kepada keadilan, maka Majlis Peguam menganjurkan Minggu Kesedaran Undang-Undang Kebangsaan ini yang diadakan secara serentak di setiap negeri di Semenanjung Malaysia bermula daripada 23hb Oktober 2009 sehingga 31hb Oktober 2009. Pelbagai aktiviti-aktiviti diadakan oleh Pusat-pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam di negeri-negeri yang berlainan. Tujuan penganjuran Minggu Kesedaran ini adalah untuk membawa kesedaran kepada semua rakyat Malaysia akan erti, matlamat dan tujuan bantuan guaman. Majlis Peguam turut berharap bahawa dengan anjuran Minggu Kesedaran ini, ia dapat menghantar satu mesej kepada pihak kerajaan bahawa betapa pentingnya sokongan dan bantuan mereka dalam menyokong usaha Majlis Peguam memperlihara hak asasi manusia terhadap representasi guaman. Ia merupakan satu usaha yang masih berterusan sehingga hari ini supaya tajaan atau bantuan kewangan daripada pihak kerajaan dapat diperolehi supaya sistem bantuan guaman di Negara kita ini dapat diperbaiki. Semoga suara kita ini didengari oleh pihak-pihak yang berkenaan dan dibalas dengan rangkap yang menyenangkan.


Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) akan melancarkan penggunaan premis Pusat yang baru di Tingkat 9 Wisma Kraftangan pada 27hb Oktober 2009, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Arif Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. Diharap kesudian Yang Amat Arif untuk menghadiri upacara ini merupakan satu tanda baik dan titik permulaan kerjasama di antara badan kehakiman dan Majlis Peguam dalam memperuntukkan satu sistem bantuan guaman yang lebih baik kepada ahli masyarakat di Negara ini. Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) akan mengadakan satu fiesta kesedaran undang-undang di Pasar Budaya pada 31hb Oktober 2009 sebagai acara penutup tirai Minggu Kesedaran Undang-Undang Kebangsaan sambutan peringkat Wilayah Persekutuan. Warga-warga Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) mengalu-alukan kedatangan orang ramai untuk mengikuti dan menyertai aktiviti-aktiviti yang dijadualkan pada hari tersebut dan bagi mereka yang mempunyai pertanyaan isu perundangan, Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) turut menyediakan satu kaunter khidmat nasihat di fiesta tersebut.

Datanglah beramai-ramai bersama warga-warga Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam (Kuala Lumpur) untuk menjayakan fiesta ini dengan harapan satu mesej dapat dibawa kepada perhatian pihak kerajaan bahawa sudah tiba masanya untuk kerajaan menitikberatkan isu akses kepada keadilan dan peruntukan bantuan guaman. Bilangan membuktikan kekuatan. Bersama-sama kita berusaha untuk memelihara hak asasi manusia.

Friday, October 23, 2009

FORUM : ISA, WHY REVIEW? WHY NOT ABOLISH?

Dear All,

27th October will be the 22nd Anniversary of the infamous Operasi Lalang which was carried out on 27th October 1987. Around 106 individuals have been arrested under the draconian Act, ISA.

Due to that, Gerakan Mansuhkan ISA(GMI) together with SUARAM and Selangor Chinese Assembly Hall Youth Section is organizing Forum on 24th October 2009.

The details of the program as below:

"ISA: Why Review? Why Not Abolish"
Date: 24th October 2009
Time: 9am-4pm
Venue: Bar Council Auditorium, Leboh Pasar Besar, Kuala Lumpur http://www.malaysianbar.org.my/location_map.html

Speakers: Prof Dr. Abdul Aziz Bari, YB Saari Sungib, YB Dzulkefly Ahmad, Dato Siva Subramaniam, Lim Chee Wee, Syed Ibrahim, Edmund Bon, Father Sivin, Dr. Bala Tharmalingam, Puan Norlaila Othman, and ex detainee Sdr. Cikgu Zainon.

There will be a speacial performance by Composer and Musician Meor. So dont miss it!

FREE ADMISSION


"DiMana Sahaja kita pergi akan mempunyai sahabat sekiranya kita berada dalam perjuangan yang Agung ini"

Wednesday, October 21, 2009

Obama and the Nobel Peace Prize

I still couldn't wrap my mind around the hype on Obama, before and after he was elected as the US President. When he won, I told myself "let's see whether he is any different from the previous presidents". People say he is the first black president ever elected. If I were an American citizen, I would vote for a man of principle, regardless of his colour.

He won the Nobel Peace Prize recently. Peace. The word "peace" indeed brings very deep political connotations. It's not as simple as striking a peace sign pose every time the camera starts clicking. It's action.

And why am I not impressed at all? Look at American foreign policy on Iraq, Afghanistan, Palestine, and the previous wars on Nicaragua, Vietnam, Haiti, Guatemala etc that broke out in the name of upholding democracy and championing human rights where in reality those wars were and are being waged for nothing but to their own survival as a corporation labbelled as the United States of America that feeds on innocent civilian dead bodies.

Why am i not impressed? Because the deadliest foreign policy continues to be reaffirmed rather than denounced.

Why am I not impressed? People say he brings hope. And my take on that is, hope is not just a mere saying, it's putting words into action.

You can tweet about hope and aspiration all you want, you can write hundreds and hundreds of pages of articles on your blog, you can show off to people about all the books you read, you can be crowned as the most prominent human rights lawyer or the greatest human being on planet earth and whatnot, but if your words are nothing but a lip service, it's just utterly worthless.

Well, I guess I'm just not easily impressed.

Friday, October 16, 2009

Raya

Tahun ni raya sangat berbeza sebab aku dgn 2 lagi kawan aku, Farhana dan Kak Irah tak beraya dengan keluarga masing-masing sebab kami semua beraya dengan kakak aku di Wolverhampton. Salah satu sebab aku sangat bersungguh nak beraya dengan kakak ialah nak jumpa anak sedara aku yang amatlah aku sayangi, Afwa Adeena Farha.Masa dia dekat-dekat nak lahir aku sepatutnya ikut mak pegi rumah kakak and duduk sana 2 bulan. Bila saja aku resign dari firm lama and tengah termangu-mangu tak tau nak buat apa, dan hanya akan fikir pasal keja lepas 2 bulan duduk dengan kakak. Tapi tiba-tiba dapat offer keja baru, jadi mak kata kena bagi keutamaan pada keja, nak datang jumpa kakak bila-bila masa lapang pon boleh.

Anak sedara aku dah tujuh bulan masa kali pertama aku jumpa dia. Adeena ni seorang baby yang sgt serius. Masa baru sampai pukul 3 pagi dia terjaga. Aku terus dukung dia dan yang menariknya dia langsung tak menangis. Bila kawan-kawan aku berbut-rebut nak dukung dia pon dia tak nangis.
Cuma muka dia saja sangat serius. Dia akan tenung muka semua org lama2. Aku suka sbb Adeena ni " a people person". Kesimpulannya dia tak "sepah bulan". "Sepah bulan ni terma yang abang aku bagi merujuk kepada babies yang tak berapa "people person".Sepah bulan ni juga dikenali sebagai ulat gonggok. Bila kita sentuh terus melingkar. Pandai la abang aku bagi terma ni, dia kecik2 raja segala sepah bulan sebab dalam kelas dia akan tutup muka dengan sepuluh jari dan tengok cikgu kat depan melalui celah-celah jari dia.Ironic!

Kami semua langsung tak mengalami jet lag, sebab kakak terus bwk kami bershopping di Wolverhampton. Abang Azlee suruh kakak bawak kami shopping ikut peringkat.Peringkat pertama kami dah jadi tak keruan, Primark mmg sangatlah murah!!

Sambil shopping kakak cakap "jangan abeskan duit semua kat sini, ada lagi tempat best kita nak pegi", dan pada masa yang sama kakak cakap "adik, ni cantik, masuk bakul, adik tu cantik masuk bakul".Bila dah balik semua suka tgk barang yang dibeli. Cuba pakai satu persatu. Lepas tu kira duit yang tinggal sbb esoknya kami akan shopping lagi di Birmingham dan Cheshire Oak.

Aku terkejut bila tgk duit shopping aku tinggal 20 pound saja! Mulalah aku tanya mana peginya semua duit sambil gelak sbb tak dapat terima kenyataan. Kakak dengan baik hatinya telah memberikan sumbangan tambahan untuk membolehkan aku terus bershopping. Bak kata Abang Azlee pada kakak "bagilah sumbangan kat adik fadiah, I faham perasaan you bila tak dapat shopping". Aku suka la, sbb abang ipar aku sangat cool!

Kak Wanis, kawan Kak Irah yang juga merangkap kawan aku yang sedang buat PHD kat Aberdeen datang rumah kakak untuk join kami beraya, malam raya kami semua sibuk masak rendang dan ketupat. Pagi raya semua pakai baju raya dan bergambar kat taman.Sangat gembira.Ramai jugak org tanya aku, mak abah tak kisah ka aku tak beraya kat kampung halaman. Mak abah aku mmg sangat cool sbb mereka tak pernah nak bantah keputusan aku. Apa aku nak buat semua pon boleh, kalau abah nak marah aku sbb apa-apa pon dia akan marah sorang-sorang belakang aku, bila depan2 dia terus panggil aku "sayang abah". Spoiled kah aku?


Lepas raya kami semua mulakan roadtrip ke Scotland. Kami bawak 2 kereta. Aku sudah pasti naik satu kereta dengan Adeena sbb aku nak cuddle dia and picit2 pipi dia.Kami tak lupa balik kampung kat Old Trafford, sing it! "Glory Glory Man Utd!!"Scotland sangat cantik, orang2 dia sangat warm...Ingat lagi masa di Isle of Skye, lepas hantar kakak ke hotel, aku dgn kawan2 berangkat ke youth hostel atas bukit.
Nama pon budget travel, dok hostel la jimat belanja!Kami lalu di lereng2 gunung, sangatlah gelap...Tetiba kak irah brake mengejut dan menjerit, kami terlanggar rusa yang sangat besar. Terlaggar pinggul dia dan dia terpelanting ke tepi jalan. Kami rasa sangat bersalah..Dia lintas dalam gelap mmg tak sempat brake. Nak berehenti gelap di kawasan gunung. Kami semua berdoa agar rusa tu tak mati. Esok kami nak berhenti di tempat kejadian, mana tau kalau dia mati atau tak, ada la closure.Kami terus mencari youth hostel dalam jalan yang gelap. Tom tom yag macam GPS tu cakap "you have reached your destination, it's on your left". Kami pon berhenti dan tengok kiri, ada kubur. Semua dah takut, bila kami u turn baru nampak papan tanda youth hostel yang dicari.Bila dah habes menjelajah Scotland, kami bali ke rumah Kak Wanis di Aberdeen. Kakak balik ke Wolverhampton dan aku dgn kawan2 terus ber backpack ke Paris. Kami tidur di Glasgow Airport, sambil menghafal beberapa patah perkataan dalam french.Sampai saja di Paris, kami terus naik Metro untuk ke youth hostel di Rue Louius Lumiere. Aku ingat nama jalan ni sbb kami sesat 2 jam nak cari hostel ni. Tanya org tempatan pon diorang tak tau jalan ni kat mana. Tanya org hostel pon dia tak berapa reti nak bg direction, mungkin sbb mereka kurang fasih cakap english.

Cari punya cari, tak jumpa jugak. Tapi disepanjang pencarian tu nampak byk restoran halal dan yang paling best ayam golek. Aku bila nampak ayam akan hilang semua resah di hati.Lepas 2 jam berjalan baru jumpa hostel kami. Kami tido sbb keletihan, bila bangun terus pegi cari ayam sbb selagi tak beli ayam tu aku tak akan berhenti bercakap tentang ayam. Hostel kami sangat strategic sbb tengok saja melalui tingkap, ada org tengah main volleyball dan bola sepak.Kami pon jadi penonton.Esoknya kami menjelajah Paris. Bagi aku Paris ni quite overrated lah. Yang best pon Eiffel Tower, teruja sekejap bila tgk. Tapi pengalaman tetap best sbb kawan2 aku semua sangat cool dan suka ambil gambar. Aku pon suka ambil gambar. Diorang cakap aku cam addict, and not to forget, a chicken lover!Lepas Paris kami semua bertolak ke London sebelum balik Malaysia. Kami balik dengan coach. Setibanya di London, berlaku satu kejadian yang buat aku terdiam beberapa jam. Bag aku yang ada passport, handphone dan dompet kena curi. Ada sorang lelaki pakai baju hitam ni datang dok sebelah aku dan secara pantas ambil beg aku.

Masa tu pukul 5 pagi, semua org sebelah menyebelah tengah tido. Aku dgn Farhana tgh bersembang. Bila dah sedar bag hilang aku terus terdiam. Aku cuba untuk tak panic, dan menyalahkan sesiapa. Aku cuba sedaya upaya mengatakan pada diri aku semua ni dah ditakdirkan. Aku kena sabar. Tapi aku kecewa sebab dompet tu kakak aku bagi hadiah masa harijadi ke 25 aku. Handphone tu pulak aku baru saja beli 5 bulan lepas. Dan aku kecewa sebab duit aku 100 pound untuk belanja di London pon hilang. Penat tau nak save up!

Tapi dalam hati aku sedikit lega sbb aku dah shopping puas2 masa awal2 percutian ni. Mood aku nak jalan2 kat london dah hilang. Lepas buat emergency passport, kami semua ke hostel Aunty Jennifer di Pocock Street. Aunty Jennifer ni mak sedara Abang Azlee, dia Fransiscan nun. Dia tinggal di hostel dgn 2 org kawan dia, Gina and Regina.

Bila jumpa Aunty Jennifer aku dah ok sikit. Aunty Jennifer sangat peramah. Kami bersembang setiap hari sampai lewat malam.Kawan-kawan aunty pon sangat warm. Bila aku cakap kat kawan2 aku yang aku nak tinggal kat hostel and tak nak ikut diorang jalan2 diorang semua protest, diorang pon akan stay dekat hostel kalau aku tak ikut.

Kesimpulannya diorang pon jadi bank bergerak aku. Barulah aku faham apa maksud sehelai sepinggang. ya lah, kad kredit aku pon semua kena curi.

Dua minggu lebih jugak percutian aku kali ni...Secara keseluruhannya memang sangat menarik walaupon ada kejadian2 yang kurang baik berlaku. Pengalaman.

Bila sampai Malaysia aku telefon mak. Mak risau kat aku, aku kata aku ok saja sbb aku ada kakak dan kawan-kawan dengan aku. Mak kata, "sudah-sudah la berjalan, dok diam2 kat rumah". Selalunya aku akan protest tapi kali ni aku kata "ya mak" (dalam hati aku ("kena start simpan duit sbb bulan 3 nak pegi Jepun").

Aku memang suka berjalan2 tengok negara orang, tapi satu benda yang aku sedar masa dalam tengah bergembira berjalan2 adalah aku tetap rindukan hidup aku kat Malaysia.kenapa?nanti aku tulis kenapa.

Wednesday, October 14, 2009

Of two new students.

There are two new students who just joined the firm, one is doing her pupillage and the other one is doing her attachment program.

While I was on google chat with Mr Boss on the case update:-

MB : by the way we've got two new students under your wings.
Me: ok, I'll try my best to guide them.
MB: please make sure they don't become too militant.
ME: hahaha
MB: I can only cope with one fadiah!!!!

(sambung gelak dalam hati :P)